banner_solutions_1

Rozwiązania

Specjalizujemy się w rozwiązaniach pozwalających automatyzować procesy w organizacjach. Jesteśmy ekspertami w obszarach: obsługi i obiegu faktur w firmie, systemów skanowania i obsługi dokumentów czy elektronicznej kancelarii.

product_solution_icon

Robotic Process Automation

Kofax Kapow to lider innowacyjności funkcjonujący na rynku Robotic Process Automation od ponad 10 lat. Rozwiązanie informatyczne do robotyzacji procesów w aplikacjach IT realizuje rutynowe procesy biznesowe poprzez naśladowanie sposobu w jaki ludzie pracują, z aplikacjami IT, za pomocą interfejsu użytkownika oraz korzystając z prostych reguł podejmuje proste decyzje. Cały proces biznesowy może być wykonany przez oprogramowanie robotów z minimalną interakcją człowieka, w szczególności do obsługi wyjątków. Według Oxford University (2015) 35% stanowisk pracy zostanie zautomatyzowane do 2020 roku (dotyczy to również pracy przy aplikacjach komputerowych).

product_solution_icon

Capture to process

Wykorzystaj Kofax Total Agility, narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, aby maksymalnie zintegrować automatycznie rozpoznane dane na dokumentach z adekwatnym procesem biznesowym. Pełna integracja i automatyzacja obszaru Data Capture i Business Process Management. Idealne rozszerzenie procesu obsługi elektronicznej kancelarii dokumentów przychodzących.

product_solution_icon

Digital mailroom

Elektroniczna kancelaria to rozwiązanie, które w znaczący sposób podnosi efektywność pracy i redukcję kosztów dzięki wykorzystaniu skanowania poczty przychodzącej wraz z jej inteligentną dystrybucją (automatyczne rozpoznanie poczty przychodzącej). Rozwiązanie zastępuje standardowe manualne czynności filtrowania i sortowania dokumentów automatyczną dystrybucją do indywidualnych odbiorców, grup czy bezpośrednio do systemów informatycznych dzięki zastosowaniu systemu Kofax.

product_solution_icon

SaaS Cature

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które automatyzuje powtarzalne czynności wykonywane przy księgowaniu faktur. Zdecydowana większość czasu poświęcana na prowadzenie rachunkowości związana jest z wprowadzaniem faktur oraz ich dekretacją w systemie finansowym. Stosując metody rozpoznawania danych OCR oraz wykorzystując reguły automatycznej dekretacji, nudne i powtarzalne czynności ręczne zostaną wyeliminowane. Z wykorzystaniem naszego rozwiązania księgowy obsługuje powyżej 80 faktur/godzinę.

product_solution_icon

Invoice Automation

Automatyzacja obsługi faktur zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę całości procesu obsługi faktur. Nasze rozwiązanie zapewnia uzyskanie pełnej kontroli nad obiegiem faktur w przedsiębiorstwie, gwarantowany przyrost efektywności i oszczędność kosztów przy jednoczesnej pełnej automatyzacji obiegu faktur. Faktury przychodzące są skanowane oraz następuje rozpoznanie danych z dokumentów papierowych (OCR) oraz ich cyfryzacja. Obraz faktury w postaci elektronicznej jest przekazywany do organizacji gdzie jest akceptowany, opisywany i zatwierdzany tworząc elektroniczny obieg faktur. Nasze rozwiązanie zapewni ograniczenie do niezbędnego minimum czynności manualnych i skrócenie czasu obsługi faktur w przedsiębiorstwie.

product_solution_icon

Digitalizacja archiwum

Oferowana przez Efematic usługa digitalizacji dokumentów pomoże zmienić papierowe archiwum danych w jego elektroniczny odpowiednik. Przy digitalizacji archiwum korzystamy z profesjonalnych skanerów oraz z oprogramowania KOFAX. Dzięki temu jesteśmy w stanie przy użyciu technologii VRS (Virtual Rescan) zapewnić wysoką jakość obrazów oraz ich korekcję. Przetworzone przez nas dokumenty mają kompaktową wielkość i co najważniejsze umożliwiają przeszukiwanie pełno tekstowe co umożliwia indeksacje ich treści. Przygotowane przez nas archiwum można swobodnie zintegrować z systemami informatycznymi bądź korzystać z niego jako repozytorium plików z udziałem darmowych usług wyszukiwania i indeksacji np. Windows Desktop Search.

Partnerzy

kofax_partner_gold
basware_2
Interim_LEX_Primary_Logo_Large_CMYK
O nas
Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, optymalizujemy procesy pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.