banner_solutions_1

Rozwiązania

Specjalizujemy się w rozwiązaniach pozwalających automatyzować procesy w organizacjach. Jesteśmy ekspertami w obszarach: obsługi i obiegu faktur w firmie, systemów skanowania i obsługi dokumentów czy elektronicznej kancelarii.

product_solution_icon

Robotic Process Automation

Kofax Kapow to lider innowacyjności funkcjonujący na rynku Robotic Process Automation od ponad 10 lat. Rozwiązanie informatyczne do robotyzacji procesów w aplikacjach IT realizuje rutynowe procesy biznesowe poprzez naśladowanie sposobu w jaki ludzie pracują, z aplikacjami IT, za pomocą interfejsu użytkownika oraz korzystając z prostych reguł podejmuje proste decyzje. Cały proces biznesowy może być wykonany przez oprogramowanie robotów z minimalną interakcją człowieka, w szczególności do obsługi wyjątków. Według Oxford University (2015) 35% stanowisk pracy zostanie zautomatyzowane do 2020 roku (dotyczy to również pracy przy aplikacjach komputerowych).

product_solution_icon

Capture to process

Wykorzystaj Kofax Total Agility, narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, aby maksymalnie zintegrować automatycznie rozpoznane dane na dokumentach z adekwatnym procesem biznesowym. Pełna integracja i automatyzacja obszaru Data Capture i Business Process Management. Idealne rozszerzenie procesu obsługi elektronicznej kancelarii dokumentów przychodzących.

product_solution_icon

Digital mailroom

Elektroniczna kancelaria to rozwiązanie, które w znaczący sposób podnosi efektywność pracy i redukcję kosztów dzięki wykorzystaniu skanowania poczty przychodzącej wraz z jej inteligentną dystrybucją (automatyczne rozpoznanie poczty przychodzącej). Rozwiązanie zastępuje standardowe manualne czynności filtrowania i sortowania dokumentów automatyczną dystrybucją do indywidualnych odbiorców, grup czy bezpośrednio do systemów informatycznych dzięki zastosowaniu systemu Kofax.

product_solution_icon

SaaS Cature

Przygotowaliśmy rozwiązanie, które automatyzuje powtarzalne czynności wykonywane przy księgowaniu faktur. Zdecydowana większość czasu poświęcana na prowadzenie rachunkowości związana jest z wprowadzaniem faktur oraz ich dekretacją w systemie finansowym. Stosując metody rozpoznawania danych OCR oraz wykorzystując reguły automatycznej dekretacji, nudne i powtarzalne czynności ręczne zostaną wyeliminowane. Z wykorzystaniem naszego rozwiązania księgowy obsługuje powyżej 80 faktur/godzinę.

product_solution_icon

Invoice Automation

Automatyzacja obsługi faktur zapewnia pełną przejrzystość i kontrolę całości procesu obsługi faktur. Nasze rozwiązanie zapewnia uzyskanie pełnej kontroli nad obiegiem faktur w przedsiębiorstwie, gwarantowany przyrost efektywności i oszczędność kosztów przy jednoczesnej pełnej automatyzacji obiegu faktur. Faktury przychodzące są skanowane oraz następuje rozpoznanie danych z dokumentów papierowych (OCR) oraz ich cyfryzacja. Obraz faktury w postaci elektronicznej jest przekazywany do organizacji gdzie jest akceptowany, opisywany i zatwierdzany tworząc elektroniczny obieg faktur. Nasze rozwiązanie zapewni ograniczenie do niezbędnego minimum czynności manualnych i skrócenie czasu obsługi faktur w przedsiębiorstwie.

product_solution_icon

Digitalizacja archiwum

Oferowana przez Efematic usługa digitalizacji dokumentów pomoże zmienić papierowe archiwum danych w jego elektroniczny odpowiednik. Przy digitalizacji archiwum korzystamy z profesjonalnych skanerów oraz z oprogramowania KOFAX. Dzięki temu jesteśmy w stanie przy użyciu technologii VRS (Virtual Rescan) zapewnić wysoką jakość obrazów oraz ich korekcję. Przetworzone przez nas dokumenty mają kompaktową wielkość i co najważniejsze umożliwiają przeszukiwanie pełno tekstowe co umożliwia indeksacje ich treści. Przygotowane przez nas archiwum można swobodnie zintegrować z systemami informatycznymi bądź korzystać z niego jako repozytorium plików z udziałem darmowych usług wyszukiwania i indeksacji np. Windows Desktop Search.

Partnerzy

kofax_partner_gold
basware_2
Interim_LEX_Primary_Logo_Large_CMYK
O nas
Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, optymalizujemy procesy pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.

Dekretacja faktur i obsługa dokumentów

Przyjmowanie i wystawianie faktur, a także ich segregowanie to jeden z najważniejszych etapów w pracy księgowej każdego przedsiębiorstwa. Zwłaszcza duże firmy o skomplikowanej strukturze mogą poświęcać wiele czasu i energii na ten proces. Dodatkowo w przypadku dokumentów przychodzących dochodzi dekretacja faktur, czyli rozprowadzenie ich do właściwych działów. Często potrzebny jest także obieg dokumentów przez kolejne działy lub osoby w określonym czasie. Kontrolowanie takich procesów w większych instytucjach może stanowić bardzo trudne zadanie.

Jak usprawnić tradycyjny obieg dokumentów? Na to pytanie szukają odpowiedzi przede wszystkim większe przedsiębiorstwa. Warto zapoznać się z dostępną na naszej stronie ofertą nowoczesnych programów informatycznych, dzięki którym obsługa dokumentów będzie wymagała mniej uwagi ze strony pracowników. Specjalizujemy się w rozwiązaniach pozwalających zautomatyzować procesy w organizacjach. Mamy doświadczenie w projektowaniu systemów skanowania dokumentów i obsługi dokumentów czy elektronicznej kancelarii.

czytaj więcej

Skanowanie dokumentów

Żeby usprawnić i przyspieszyć obieg dokumentów w firmie, należy w pierwszej kolejności przejść na system dokumentów elektronicznych. W tym celu warto postawić na skanowanie dokumentów, zwłaszcza faktur przychodzących. Możliwość przechowywania większości formalności w formie cyfrowej jest dopuszczalna przez polskie prawo. W związku z tym obsługa dokumentów elektronicznych i odejście od papierowych pism pozwala także na zmniejszenie kosztów ich magazynowania.

W naszym asortymencie znajdują się rozwiązania, które umożliwiają nie tylko skanowanie dokumentów. Proponujemy technologie będące inteligentnym systemem rozpoznawania danych i ich konkretnych części. Dzięki temu skanowanie dokumentów pozwoli też przetworzyć fakturę oraz rozpoznać interesujące nas obszary. W znaczny sposób ułatwi to dalszy obieg dokumentów, a także katalogowanie.

Skanowanie dokumentów oraz ich obieg elektroniczny

Proces wdrażania elektronicznych rozwiązań do organizacji to nie tylko skanowanie dokumentów i przechodzenie na wystawianie faktur elektronicznych. Nasze rozwiązania pomogą w procesach, które często są pracochłonne dla pracowników księgowych. Wprowadzanie danych z przychodzących pism i przesyłanie akt do poszczególnych działów to zadania, które pochłaniają ogromną ilość czasu. Elektroniczne rozpoznawanie oraz magazynowanie danych, a następnie dekretacja faktur przychodzących pozwolą na optymalizację procesów przez system informatyczny.

Proponowane przez nas programy mogą więc usprawnić obieg dokumentów wewnątrz organizacji. Inne rozwiązania ułatwiają kontrolę obiegu dokumentów. Dotyczy to takich zadań, jak przyjmowanie i wystawianie faktur czy realizacja płatności. Umożliwiają także ocenę, na jakim etapie jest dany proces lub dokument.