e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax TotalAgility

Obecne otoczenie biznesowe charakteryzuje ciągłość nieoczekiwanych wyzwań i globalnych zmian, co sprawia, że automatyzacja i cyfrowa transformacja biznesu staje się niezbędna do utrzymania pozycji konkurencyjnej na rynku. Odporność organizacji wymaga ram, które promują elastyczność, efektywność i maksymalną wydajność procesów biznesowych.

Kofax TotalAgility® automatyzuje i przyspiesza kluczowe procesy biznesowe, takie jak ‘onboarding’ nowych klientów, obsługa szkód i roszczeń, zarządzanie dostawcami, rozliczenia finansowe i inne. TotalAgility synchronizuje poszczególne elementy spraw i procesów, na przykład gromadzenie i przetwarzanie dokumentów i informacji, generowanie i wysyłanie dokumentów, cyfrowe podpisywanie dokumentów, przepływ zadań, dzięki czemu redukuje opóźnienia, wąskie gardła i błędy.

TotalAgility dostarcza wartość w postaci pełnej automatyzacji powtarzalnych czynności, optymalizując standardowe przepływy zadań. Inteligentna automatyzacja czynności, które wcześniej wymagały interwencji człowieka oraz całkowita eliminacja dokumentów papierowych z obiegu, przyspiesza decyzje biznesowe, zwiększa zadowolenie klientów, poprawia wydajność operacyjną, i w efekcie zapewnia przewagę nad konkurencją.

Kluczowa funkcjonalność

TotalAgility umożliwia skuteczną automatyzację przepływu pracy łącząc systemy, możliwości i pracowników radykalnie zwiększając produktywność i efektywność.

 • Inteligentne przetwarzanie dokumentów: TotalAgility przenosi swoje wiodące na rynku możliwości przetwarzania dokumentów w ręce analityków biznesowych i użytkowników nietechnicznych, w tym konfigurację klasyfikacji i ekstrakcji danych z dokumentów finansowych, dokumentów wymagających dużej ilości informacji. Zastosowanie kognitywnej technologii odczytu danych i sztucznej inteligencji do nieustrukturyzowanych dokumentów, zapewnia automatyzację pozyskiwania informacji i wgląd w dane przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
 • Zintegrowane narzędzia: łącząc systemy biznesowe zarówno wewnętrzne i zewnętrzne, TotalAgility pozwala na usprawnienie kompleksowych procesów biznesowych. Ułatwia wprowadzenie nowych innowacyjnych modeli biznesowe na rynek.
 • Orkiestracja procesów: TotalAgility ułatwia dodawanie i zarządzanie potencjałem organizacji, pozwala elastycznie i sprawnie skalować i optymalizować zasoby oraz poziom usług. Uwalnia zasoby, dzięki czemu pracownicy mogą odejść od przyziemnych, powtarzalnych zadań i skupić się na strategicznej pracy o kluczowej dla organizacji wartości, co zwiększa ich produktywność i jednocześnie satysfakcję klientów.
 • Wbudowana sztuczna inteligencja: sztuczna inteligencja wbudowana w TotalAgility przyspiesza procesy, daje większą elastyczność w zakresie sposobu analizowania treści oraz większe możliwości przetwarzania i rozumienia złożonych niestrukturalnych dokumentów. Bez konieczności kodowania, można łatwo wdrożyć zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML), aby działać na danych, odpowiednio je klasyfikować i interpretować.
 • Low-Code: umożliwia użytkownikom biznesowym skonfigurować rozwiązania i procesy w TotalAgility. Low-code jest osiągany na platformie przez intuicyjne graficzne narzędzie do projektowania, zestaw prekonfigurowanych funkcjonalności, komponentów usług oraz uproszczoną i łatwą integrację z aplikacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Użytkownik TotalAgility ma do dyspozycji interfejs "przeciągnij i upuść” do tworzenia rozwiązań i konfiguracji logiki biznesowej (formularzy, reguł biznesowych, warunków, decyzji, pętli i innych).
 • Elastyczna integracja: TotalAgility oferuje szereg gotowych konektorów, usług internetowych i metod API, które przyspieszają wdrożenie rozwiązania oraz rozszerzają funkcjonalność we współpracy z istniejącymi zasobami oprogramowania.
 • Zgodność i bezpieczeństwo: TotalAgility Designer to łatwe w użyciu środowisko wizualne, które wspiera modelowanie, projektowanie, analizę, symulację i testowanie wysokiej jakości procesów. Kontrola i zgodność są elementem projektowania procesów przez implementowanie odpowiednich polityk, procedur i przepisów. Bezpieczne przechowywanie zewnętrznych danych uwierzytelniających w chmurze zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.
 • Produktywność i UX: przestrzeń robocza TotalAgility dostarcza właściwe zadania do właściwych osób we właściwym czasie, adekwatnie do ich roli. Uczestnicy procesów pracują wydajnie, skutecznie, inteligentnie i przejrzyście, a także jednocześnie uczestniczą aktywnie w doskonaleniu procesów, jako eksperci dziedzinowi odpowiedzialni za relacje z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz partnerami.
 • Optymalizacja procesów: TotalAgility umożliwia ręczną i automatyczną interwencję w procesy biznesowe w trybie rzeczywistym, dzięki czemu szybko dostosowuje się do zmieniających się warunków biznesowych. TotalAgility może reagować na zdarzenia i zmiany kontekstu, pojemności i obciążenia pracą. TotalAgility może automatycznie reagować za pomocą nowych procesów i/lub upoważnić pracowników merytorycznych do manualnej interwencji w proces w celu obsługi wyjątków.

Szerokie możliwości implementacji

TotalAgility zapewnia wszechstronną, nowoczesną, otwartą architekturę i jest specjalnie zaprojektowany, aby zapewnić organizacjom elastyczność w zakresie modelu wdrażania:

 • Na zasobach klienta: wdrożenie TotalAgility w siedzibie klienta, aby umożliwić pracownikom, klientom i dostawcom efektywnie pracować z dokumentami niezależnie od formatu i źródła, automatyzować procesy zarówno dokumentowe jak i oparte na treści.
 • Chmura: instalacja i konfiguracja TotalAgility w model „software as a service” (SaaS) na zasobach zewnętrznego centrum usług (Data Center), bez konieczności inwestycji we własny sprzęt i oprogramowanie. Takie podejście zapewnia elastyczną skalowalność rozwiązania, sprawność biznesową, niższe koszty i zmniejszenie zależności od IT.
 • Konteneryzacja: uproszczenie i przyspieszenie wdrożenia TotalAgility przez utworzenie i wdrożenie kontenerów w dowolnym obsługiwanym środowisku lokalnym lub chmurowym.

Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication