e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Skanowanie faktury

Proces rozpoczyna się przetworzenia wszystkich faktur do postaci cyfrowej. Dotyczy to faktur docierających do firmy w postaci papierowej. Faktury takie po zeskanowaniu poddawane są inteligentnemu rozpoznawaniu danych na fakturach.
Wszystkie dane z nagłówka/stopki oraz linii faktury przetwarzane są automatycznie do postaci tabelarycznej (dane adresowe, wartość itp.). Faktury ze wszystkich źródeł (papierowe, eFaktury, EDI) trafiają do tego samego elektronicznego repozytorium w celu ich dalszego automatycznego przetwarzania.

Uzgodnienie i automatyzacja faktur
W tym kroku jest miejsce na maksymalne oszczędności czasu i pracy. Faktury powiązane z zamówieniami zakupu są automatycznie uzgadniane (zatwierdzane do księgowania na podstawie potwierdzeń odbiorów). W przypadku faktur cyklicznych mogą one być automatycznie uzgadniane z umowami (np. telefon, prąd, itp). Dla pozostałych faktur system pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolną regułę biznesową w oparciu jakikolwiek element rozpoznany na fakturze w celu skierowania faktury do odpowiedniej osoby akceptującej. Akceptacja odbywa się za pomocą elektronicznego workflow faktur. Nad całym procesem czuwa pracownik departamentu zobowiązań mający wgląd w stan realizacji każdej faktury oraz raporty kokpitu menedżerskiego.

Transfer do płatności
System w każdym momencie kiedy to konieczne integruje się z innymi systemami w celu aktualizacji danych (np. kartoteki dostawców, export faktur gotowych do księgowania…). Służy do tego gotowy moduł anyERP, który posiada już zdefiniowanych i gotowych do uzycia interfejsów do ponad 200 różnych systemów ERP (w tym Oracle ERP, SAP ERP, IFS…).

Czasochłonny i nudny proces wprowadzania danych do systemu ERP został całkowicie zautomatyzowany.
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication