banner_solutions_1

Rozwiązania

Invoice Automation

Skanowanie faktury
Proces rozpoczyna się przetworzenia wszystkich faktur do postaci cyfrowej. Dotyczy to faktur docierających do firmy w postaci papierowej. Faktury takie po zeskanowaniu poddawane są inteligentnemu rozpoznawaniu danych na fakturach.
Wszystkie dane z nagłówka/stopki oraz linii faktury przetwarzane są automatycznie do postaci tabelarycznej (dane adresowe, wartość itp.). Faktury ze wszystkich źródeł (papierowe, eFaktury, EDI) trafiają do tego samego elektronicznego repozytorium w celu ich dalszego automatycznego przetwarzania.

Uzgodnienie i automatyzacja faktur
W tym kroku jest miejsce na maksymalne oszczędności czasu i pracy. Faktury powiązane z zamówieniami zakupu są automatycznie uzgadniane (zatwierdzane do księgowania na podstawie potwierdzeń odbiorów). W przypadku faktur cyklicznych mogą one być automatycznie uzgadniane z umowami (np. telefon, prąd, itp). Dla pozostałych faktur system pozwala użytkownikowi zdefiniować dowolną regułę biznesową w oparciu jakikolwiek element rozpoznany na fakturze w celu skierowania faktury do odpowiedniej osoby akceptującej. Akceptacja odbywa się za pomocą elektronicznego workflow faktur. Nad całym procesem czuwa pracownik departamentu zobowiązań mający wgląd w stan realizacji każdej faktury oraz raporty kokpitu menedżerskiego.

Transfer do płatności
System w każdym momencie kiedy to konieczne integruje się z innymi systemami w celu aktualizacji danych (np. kartoteki dostawców, export faktur gotowych do księgowania…). Służy do tego gotowy moduł anyERP, który posiada już zdefiniowanych i gotowych do uzycia interfejsów do ponad 200 różnych systemów ERP (w tym Oracle ERP, SAP ERP, IFS…).

Czasochłonny i nudny proces wprowadzania danych do systemu ERP został całkowicie zautomatyzowany.

Partnerzy

kofax_partner_gold
basware_2
Interim_LEX_Primary_Logo_Large_CMYK
O nas
Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, optymalizujemy procesy pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.