e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax Capture

Najlepsze w swojej klasie narzędzie inteligentnego przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Pobiera, klasyfikuje, przekształca i udostępnia dane do właściwych procesów biznesowych.

Jedno rozwiązanie do pozyskiwania informacji z dowolnych źródeł
Oprogramowanie Kofax Capture pozwala przyspieszyć tok procesów biznesowych poprzez: uporządkowane gromadzenie dokumentów i formularzy, przekształcanie ich w dokładne, elektronicznie przeszukiwalne zbiory danych i udostępnienie ich w systemach komputerowych czy bazach danych. Niezależnie od tego, czy potrzebne informacje znajdują się w dokumentach papierowych czy w plikach komputerowych, czy znajdują się w oddziale głównym firmy czy na biurkach lub w oddziałach firmy rozsianych po całym świecie — oprogramowanie Kofax Capture zdoła pomóc w odczytaniu całej potrzebnej informacji szybko i dokładnie.

Kofax Capture oferuje przy tym niezrównany poziom kompatybilności ze: skanerami, innymi urządzeniami do skanowania, systemami zarządzania dokumentami i treścią (DMS/ECM/CSP), aplikacjami do zarządzania procesami (workflow), a także bazami danych. Bez względu na sprzęt czy oprogramowanie firmowe używane teraz lub zaplanowane na przyszłość, można spokojnie założyć, że oprogramowanie Kofax Capture będzie zawsze w stanie zeskanować, wyekstrahować, zindeksować i zweryfikować (walidacja) dane.

Przechwytywanie
danych z dokumentów

Kofax Capture zapewnia rozbudowany i solidny (jakość na poziomie produkcyjnym) mechanizm przechwytywania danych z dokumentów. W obszarze dokumentów rozpoznawania danych oprogramowanie to stanowi najszybsze i najelastyczniejsze rozwiązanie skanująco-indeksujące spośród dostępnych. W zakresie czerpania danych Kofax Capture potrafi wydzielić z treści istotne fragmenty informacji, np. tekst drukowany maszynowo, kody paskowe, słowa zapisane drukowanymi literami, a nawet pola wyboru opcji.

Co więcej, również do danych z dokumentów elektronicznych, Kofax Capture stosuje tę samą bardzo skuteczną procedurę indeksująco-walidacyjną. Stąd, niezależnie od rodzaju źródła dokumentów, używanych systemów do zarządzania przepływami czynności biznesowych oraz systemów do zarządzania treścią trafia informacja zindeksowana zawsze jednakowo — tak więc firma zyskuje pewne, łatwe i szybkie wyszukiwanie danych z całości zasobów informacyjnych.

Image

Działanie w organizacjach rozproszonych

Działanie wielu organizacji jest uzależnione od opartych o dokumenty procesów, które rozpoczęte w pewnych lokalizacjach odległych muszą zostać dokończone gdzie indziej. Kofax Capture Network Server stanowi wypróbowane, pewnie działające rozwiązanie tego problemu, przyspieszające i obniżające koszty takich właśnie procesów biznesowych. Serwer sieciowy, przewidziany w pakiecie Kofax Capture, pozwala przechwycić dokumenty i dane z odległych oddziałów/biur firmy wprost do systemu Kofax Capture np.: w centrali.

Skalowalność pod kątem rozwoju
Kofax Capture jest aplikacją zbudowaną modułowo, która po zainstalowaniu będzie w stanie sprostać potrzebom odczytu danych z dokumentów niezależnie od skali, rozproszenia organizacji oraz wolumenu dokumentów - nawet do milionów dokumentów przetwarzanych dziennie.

Zindywidualizowany na potrzeby użytkownika
Dziesiątki modułów plug-and-play pozwalają dostosować Kofax Capture do specyfiki poszczególnych procesów biznesowych — od zautomatyzowanego rozdzielania dokumentów, skanowania korespondencji, przez automatyczne segregowanie dokumentów niestrukturalnych, przetwarzanie formularzy aż po wydzielanie istotnych danych nawet z najtrudniejszych dokumentów. Umożliwia również pisanie własnych modułów — pozwala na to elastyczna i otwarta architektura Kofax Capture, w pakiecie jest załączona treść programu od przykładowego modułu, który ułatwi rozpoczęcie programowania.

Integracja

Dzięki ponad 140 predefiniowanym konektorom do różnych aplikacji biznesowych, Kofax Capture zapewnia wydajny i automatyczny eksport danych do szerokiej gamy rozwiązań DMS, ECM, BPM, ERP. Wykorzystuje standardowe mechanizmy bezproblemowego łączenia się z systemami biznesowymi z IBM®, Oracle®, Microsoft®, OpenText®, Hyland®, Pega® i wielu innych, automatyzując proste i złożone procesy transferu danych. Rozwiązanie może również eksportować dane do dowolnej bazy danych zgodnej z ODBC lub do delimitowanego pliku ASCII. Ta elastyczność sprawia, że Kofax Capture jest standardowym front endem dla każdego systemu.

Zaawansowana analityka

Dzięki zintegrowanej analityce Kofax Capture udostępnia bieżące informacje jak, kiedy i gdzie operacje są najbardziej i najmniej wydajne aż do poziomu pojedynczego użytkownika systemu, dokumentu czy pola indeksowego. Pozwala na identyfikację najpopularniejszych i najbardziej wydajnych procesów, generowanych błędów i problemów. Uzyskane informacje umożliwiają podjęcie działań w celu zmniejszenia lub wyeliminowania problemów, zwiększenia wydajności i poprawy jakości procesów biznesowych.


Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication