e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Multichannel outbound communication

Efematic pomaga organizacjom na wdrożenie spójnej komunikacji wielokanałowej z klientami w celu budowania długoterminowych relacji i zwiększenia ich lojalności. Jest jednym z kluczowych elementów transformacji cyfrowej, przynoszącej nie tylko oszczędności ale przede wszystkim doskonałym narzędziem do zwiększania lojalności i wskaźników utrzymania klienta.

Jednolita platforma zarządzania komunikacją z klientem

Zastosowanie narzędzi Kofax Communications Manager umożliwia generowanie oraz dystrybucję spersonalizowanych dokumentów dowolnym kanałem komunikacyjnym. Zarządzanie wyglądem, treścią oraz  sposobem dystrybucji dokumentów realizowane jest centralnie z poziomu jednolitej platformy systemowej, wspólnej dla wielu procesów oraz aplikacji biznesowych w organizacji.

Dane źródłowe pochodzące z różnych systemów biznesowych przetwarzanie według reguł biznesowych tworzą spójną komunikację gotową do dystrybucji preferowanym przez klienta kanałem komunikacji; zarówno tradycyjnej – papierowej jak i elektronicznej. Wygląd dokumentów definiowany jest za pomocą szablonów – użytkownicy mają możliwość modyfikacji, akceptacji treści poszczególnych szablonów oraz samych dokumentów. Istnieje możliwość łączenia dokumentów z różnych systemów i dostarczania ich do klientów w formie pakietów.

Personalizacja treści

Kluczowym elementem rozwiązania jest możliwość dostosowania komunikacji w zależności od profilu klienta tj. reguł biznesowych i algorytmów opartych na danych zgromadzonych systemach, bazach danych, historii współpracy. Mechanizm dynamicznego zarządzania treścią i wyglądem dokumentów gwarantuje nie tylko zgodną ze strategią organizacji komunikację z odbiorcą, ale przede wszystkim dopasowaną produktowo i co najważniejsze zgodną z oczekiwaniami i preferencjami klienta.

Z wykorzystaniem dowolnych urządzeń

Rozwiązanie Efematic pozwala na dystrybucję dokumentów do odbiorców wieloma kanałami: portal klienta, e-mail, sms, tradycyjna przesyłka pocztowa. Dobór kanału zależny jest od preferencji klienta a system umożliwia łatwe wykorzystanie różnych kanałów jednocześnie. Plaforma wykorzystywana jest zarówno do generowania dokumentów ad-hoc, pojedynczych jak i

Wydruk masowy i kopertowanie

Kofax Communication Manager obsługuje zarówno korespondencję masową (transakcyjną), seryjną jak i codzienną tworzoną w ramach poszczególnych procesów biznesowych. Dokumenty są sortowane zgodnie z logiką biznesową, znakowane kodami na potrzeby automatycznego kopertowania (BCR/OMR/datamatrix). Istnieje możliwość dokładania spersonalizowanych treści marketingowych (dokładki, poddruki lub treści drukowane bezpośrednio na białych miejscach dokumentu).

Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication