e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Paperless & process automation

Oferowana przez Efematic usługa digitalizacji dokumentów pomoże zmienić papierowe archiwum danych w jego elektroniczny odpowiednik. Przy digitalizacji archiwum korzystamy z profesjonalnych skanerów oraz z oprogramowania KOFAX. Dzięki temu jesteśmy w stanie przy użyciu technologii VRS (Virtual Rescan) zapewnić wysoką jakość obrazów oraz ich korekcję. Przetworzone przez nas dokumenty mają kompaktową wielkość i co najważniejsze umożliwiają przeszukiwanie pełno tekstowe co umożliwia indeksacje ich treści. Przygotowane przez nas archiwum można swobodnie zintegrować z systemami informatycznymi bądź korzystać z niego jako repozytorium plików z udziałem darmowych usług wyszukiwania i indeksacji np. Windows Desktop Search.

Standardowy proces digitalizacji wygląda następująco:

  • Przygotowanie dokumentów do skanowania
  • Skanowanie z użyciem algorytmów podwyższenia jakości dokumentów
  • Rozpoznawanie tekstu (OCR)
  • Tworzenie pliku przeszukiwanego archiwum (PDF)
  • Eksport danych (zasobów dyskowych, systemów informatycznych)
  • Indeksacja danych w wyszukiwarce pełno tekstowej

Najważniejsze cechy:

  • Elektroniczne archiwum w formie plików PDF
  • Możliwość przeszukiwania pełno-tekstowego
  • Kompaktowa wielkość
  • Wysoka jakość zeskanowanych dokumentów
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication