e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Capture to process

Point of Origination – Rozwiązanie Kofax pozyskuje informację w miejscu jej powstania, tak szybko jak jest dostępna. Za pomocą skanerów w miejscu otrzymywania dokumentów, z domu klienta (za pomocą Kofax Web Capture), z telefonów albo urządzeń mobilnych (za pomocą Kofax Mobile Capture). Kofax następnie automatyzuje i dynamicznie zarządza obiegiem tej informacji w organizacji.

Touchless Processing – rozwiązanie automatycznie:

  • Rozpoznaje wszystkie dokumenty i informacje które przychodzą do organizacji bez względu na format w jakim dotarły.
  • Klasyfikuje dokumenty aby zapewnić najbardziej odpowiedni sposób obsługi dokumentu.
  • Separuje rozpoznane dokumenty aby pominąć krok manualnej separacji dokumentów.
  • Odczytuje informacje zawarte na dokumentach aby wyeliminować czasochłonną I kosztowną czynność manualnego przepisywania danych.
  • Waliduje informacje rozpoznane na dokumentach zgodnie z przyjętymi regułami biznesowymi aby zapewnić wymaganą dokładność.
  • Komunikuje się z aplikacjami, urządzeniami, i użytkownikami aby otrzymywać I dostarczać dokumenty, informacje, alerty i powiadomienia.
  • Dostarcza informacje do odpowiednich osób i systemów w celu podjęcia odpowiednich akcji.
Kofax Enterprise Ready – rozwiązanie łatwo integruje się z aktualną infrastrukturą IT, w tym aplikacjami takimi jak systemy ERP, CRM, ECM oraz innymi rozwiązaniami BPM zapewniając tym samym naszym klientom profesjonalne i skalowalne rozwiązanie. Wbudowana integracja pomiędzy funkcjami automatycznego rozpoznania informacji a funkcjami jej procesowania w Kofax zapewnia szybkie i proste wykorzystanie przewag produktu w Twoim biznesie (bez czasochłonnych i skomplikowanych zadań integracyjnych).
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication