e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax RPA

Kofax RPA automatyzuje procesy w całym w przedsiębiorstwie zwiększając wydajność i obniżając koszty operacyjne. Roboty mogą zautomatyzować szeroki zakres powtarzalnych zadań, w których robot wchodzi w interakcję z dowolną liczbą aplikacji lub źródeł danych, inicjuje odpowiedzi i komunikuje się z innymi systemami, tak jak zrobiłby to pracownik. Ta zrobotyzowana cyfrowa siła robocza wykonuje ręczną, powtarzalną pracę w znacznie szybszym tempie, nie popełnia żadnych błędów, pomaga pracownikom skupić się na zadaniach merytorycznych, takich jak obsługa klienta, obsługa wyjątków i analiza wydajności biznesowej. Kofax RPA to wiodąca na rynku, wspierana sztuczną inteligencją platforma, która automatyzuje procesy biznesowe za pomocą inteligentnych robotów, które działają siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzięki Kofax RPA, przedsiębiorstwa, centra usług wspólnych, centra BPO i na całym świecie mogą osiągnąć wyjątkowe korzyści w zakresie jakości operacyjnej, efektywności realizowanych zada i optymalizacji kosztów. Kofax RPA pozwala na szybkie budowanie, wdrażanie i zarządzanie zautomatyzowanymi robotami bezpośrednio na centralnym serwerze, który współdziała z wewnętrznymi systemami przedsiębiorstwa, portami, aplikacjami desktopowymi i innych źródeł danych - bez konieczności korzystania z API, i konieczności pisania skryptów lub skomplikowanego programowania. Z najbogatszym zestawem możliwości RPA nowej generacji, Kofax RPA łączy w sobie automatyzację procesów, zarządzanie procesami biznesowymi, eksplorację procesów oraz kognitywną automatyzację przetwarzania dokumentów i danych. Technologia automatyzacji, która może być szybko wdrożona i jest komplementarna z głównymi systemami biznesowymi przynosi szybszy wzrost z Inwestycji (ROI).

Graficzny designer procesów

Kofax RPA Design Studio jest wizualnym, intuicyjnym interfejsem do budowania robotów, które współdziałają ze starszymi aplikacjami, nowoczesnymi systemami biznesowymi oraz zewnętrznymi serwisami internetowymi i portalami, przekształcając praktycznie każdą czynność użytkownika w zautomatyzowany przepływ pracy.

Kofax RPA Design Studio to wizualne środowisko typu point-and-click, w którym analitycy biznesowi i programiści mogą wizualnie budować, testować i debugować roboty bez konieczności programowania. To potężne narzędzie projektowe pozwala na interakcję z żywymi aplikacjami w trakcie budowania procesu i wykorzystania bogatej biblioteki re-używalnych komponentów.

Unikalne środowisko graficznego budowania robotów które współdziałają z systemami korporacyjnymi (Window i Java), Citrix, zwykłymi aplikacjami biurowymi, takimi jak Excel, strony internetowe i portale, jak również a także popularnymi formatami danych, bazami danych i popularnymi formatami treści cyfrowych (np. PDF). Projektanci robotów mogą współpracować i współdzielić komponenty wielokrotnego użytku pomiędzy członkami zespołu i projektami, co przyspiesza projektowanie kolejnych robotów. Lekkie aplikacje biznesowe projektowane w celu wykonywania robotów na podstawie zadanych parametrów lub prezentowanych użytkownikowi biznesowemu danych. Zaawansowana analityka robotów i procesów pozwala na monitoring i optymalizację i automatyzację wykonywanych operacji i całych procesów.

Wszechstronna automatyzacja

Roboty Kofax RPA wchodzą w interakcję z praktycznie dowolnymi starszymi aplikacjami przedsiębiorstwa lub nowoczesnymi systemami biznesowymi, serwisami internetowymi, portalami, bazami danych i innymi aplikacjami (np. PDF, Excel, ...). Dane są pobierane, przetwarzane i przekazywane pomiędzy aplikacjami, podczas gdy reguły biznesowe i logika są stosowane na poziomie procesowym.

 • Centralne zarządzanie: scentralizowana administracja do kontrolowania, monitorowania, wykonywania i planowania procesów robotów w architekturze klient-serwer. Kofax RPA Management Console reguluje wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie wszystkich operacji wykonywanych przez RPA. Z poziomu konsoli zarządzania administratorzy mogą audytować i monitorować aktywność robotów, planować ich uruchamianie oraz publikować roboty za pomocą interfejsu REST lub SOAP, dzięki czemu mogą być one wywoływane przez inne aplikacje lub procesy. Administratorzy mają również kontrolę nad zarządzaniem rolami użytkowników, co umożliwia bezpieczną, wielopoziomową kontrolę nad projektami robotów, prawami dostępu i przeglądaniem danych.
 • Zautomatyzowana analityka: identyfikacja zadań i procesów do automatyzacji przez odczyt i analizę ręcznych działań użytkowników. Głęboki wgląd w procesy biznesowe automatyzowane przez roboty, pozwala stworzyć pętle sprzężenia zwrotnego, która utrzymuje krytyczne procesy w stanie płynności. Kofax Process Intelligence to zintegrowana platforma analityki i inteligencji procesowej dla Kofax RPA. Rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia interaktywnych widoków wydajności systemu i metryk robotów, dzięki czemu można proaktywnie monitorować i optymalizować działanie platformy automatyzacji procesów robotycznych. Po stronie biznesowej użytkownicy mogą monitorować trendy, zapewnić zgodność i wykrywać potencjalne problemy w czasie rzeczywistym za pomocą interaktywnych pulpitów analitycznych.
 • Inteligentne przetwarzanie dokumentów i danych: Cognitive Document Automation (CDA) to oparte na sztucznej inteligencji (AI) algorytmy do uczenia się i przetwarzania nieustrukturyzowanych danych i dokumentów. Wykorzystuje analizę uczenia maszynowego do przetwarzania dokumentów i dynamicznie dostosowuje się do zmieniających się procesów i danych. Organizacje z procesami robotycznymi skoncentrowanymi na dokumentach mogą wykorzystać CDA do znacznego obniżenia nakładów pracy manualnej, zwiększenia produktywności i wydajności, przyspieszenia procesów biznesowych oraz lepszej jakości procesów i obsługi klientów. CDA w Kofax RPA automatyzuje przetwarzanie nieustrukturyzowanych danych zawartych w dokumentach i e-mailach – inteligentna klasyfikacja, zrozumienie, czego dotyczy dokument, jakie informacje zawiera i co z nim zrobić.

Rozszerzona architektura

Elastyczna architektura łączy zarządzanie procesami biznesowymi, z możliwościami sztucznej inteligencji (AI) we współpracy z usługami kognitywnymi innych firm, takich jak Google Vision lub IBM Watson.

 • Skalowalność i wydajność: roboty Kofax RPA pracują symultanicznie na centralnym serwerze, wymagając jedynie dostępu do wirtualnego pulpitu podczas interakcji z aplikacjami grubego klienta, takimi jak np. SAP. Roboty pracujące z aplikacjami internetowymi lub systemami mainframe korzystają z wbudowanego silnika przeglądarki i oprogramowania emulującego terminal na serwerze Kofax RPA, unikając dodatkowych kosztów i zarządzaniem złożoną infrastrukturą wirtualnych desktopów (VDI).
 • Zintegrowany silnik przeglądarki internetowej: zapewnia doskonałą obsługę automatyzacji aplikacji internetowych i wspiera wykonywanie wielu robotów jednocześnie w pamięci na serwerze bez konieczności uruchamiania wielu wirtualnych pulpitów z przeglądarkami (np. Internet Explorer).

Rozbudowana kontrola bezpieczeństwa:

Dostęp do platformy jest oparty na rolach. Połączenie z LDAP lub Active Directory, lub wykorzystanie wbudowanych możliwości zarządzania użytkownikami. Zawiera magazyn haseł do bezpiecznego zarządzania poświadczeniami użytkowników robotów, zaprojektowanymi w celu przyznania dostępu do różnych systemów bez ujawniania poufnych informacji użytkownikom, którzy tworzą i uruchamiają roboty.

 • Micro aplikacje zasilane przez roboty: Lekkie, internetowe aplikacje biznesowe zwane mogą być zaprojektowane do wykonywania robotów przez użytkowników na podstawie ustawionych parametrów lub prezentowania danych użytkownikowi biznesowemu.
 • Inteligentna automatyzacja ekranu: Roboty mogą przechwytywać obraz ekranu i dynamicznie lokalizować i identyfikować elementy interfejsu użytkownia, takie jak etykiety, przyciski i pola tekstowe w środowiskach aplikacji takich jak Citrix.
 • Szczegółowy audyt i logowanie: Szczegółowy audyt i rejestr aktywności użytkowników i robotów jest dostępny za pośrednictwem centralnej konsoli zarządzania i pulpitów nawigacyjnych, umożliwiając administratorom monitorowanie aktywności robotów, wydajności i kluczowych parametrów procesów biznesowych.

Korzyści wdrożenia

 • Uwolnienie pracowników od powtarzalnych zadań, aby mogli wykorzystać swoje umiejętności w działaniach, które wymagają specjalistycznej i merytorycznej wiedzy i doświadczenia.
 • Zwiększenie wydajności operacyjnej bez konieczności zwiększania zatrudnienia.
 • Eliminacja ręcznych czynności procesowych opartych na danych
 • Minimalizacja ilości błędów
 • Szybkość działania dzięki szybkiej implementacji robotów do nowych procesów
 • Znaczne obniżenie bieżących kosztów operacyjnych
 • Błyskawiczne zaspokojenie potrzeb biznesowych w obszarach, które są daleko na liście priorytetów własnych zespołów informatycznych
 • Gromadzenie kluczowych danych biznesowych i wykorzystywanie krytycznych informacji do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych
 • Realizacja procesów według zdefiniowanej ścieżki - co daje dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki.
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication