e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax Insight

Kofax Insight™ jest platformą klasy Process Intelligence, która pozwala organizacjom na wdrożenie zaawansowanej analityki dostępnej w czasie rzeczywistym z poziomu webowego interfejsu użytkownika. Począwszy od integracji danych z wielu źródeł, przez zaawansowane analizy i przekształcenia, aż po bogate funkcjonalnie pulpity nawigacyjne, tworzone metodą "przeciągnij i upuść", Insight sprawia, że podejmowanie decyzji jest dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników w ramach jednolitej, wydajnej i skalowanej platformy.

Wygoda użycia i łatwość wdrożenia nie oznaczają w tym przypadku kompromisu. Insight przenosi logikę biznesową na nowy poziom dzięki inteligencji procesowej - zdolności do zrozumienia danych w kontekście procesów biznesowych w których występują. Rezultatem jest możliwość łatwego pomiaru efektywności operacyjnej i monitorowania zgodności z procesami, zapewniając jasny, kompleksowy wgląd w wydajność procesów.

Unikalny wgląd w procesy biznesowe

Sukces organizacji jest bezpośrednio związany z tym, jak dobrze zarządza ona swoimi procesami biznesowymi. Skuteczne zarządzanie procesami wymaga jakości i terminowości ich wykonywania. Process intelligence, czyli analiza danych w kontekście procesu biznesowego, jest kolejnym krokiem ewolucyjnym w rozwoju możliwości Business Intelligence.

Dzięki powiązaniu danych z etapami procesów biznesowych, inteligencja procesowa zapewnia kompleksowy wgląd w procesy biznesowe i operacje właśnie przez pryzmat danych i wskaźników. Wskazuje „wąskie gardła” i wyjątki, które mogą zagrażać zgodności organizacji z przepisami oraz realizacji wskaźników jakościowych (SLA). Insight dostarcza kontekstu niezbędnego do odpowiedzi na pytania, które nie są możliwe do uzyskania za pomocą innych narzędzi tej klasy.

Łącząc inteligencję procesową z Business Intelligence, użytkownicy mogą analizować oczekiwane i nieoczekiwane wzorce realizacji procesów biznesowych i zobaczyć, jak wpływają one na kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak koszty procesów czy poziom zadowolenia klientów. Użytkownicy mogą zobaczyć przebieg procesów w kontekście danych biznesowych i uzyskać znacznie większy wgląd w modele procesowe, co pozwala na przeprowadzenie analizy w celu ich dalszego usprawnienia.

Wszystko, czego potrzebuje biznes

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia do analizy danych, które wymaga zastosowania wielu narzędzi od różnych dostawców, Insight umożliwia użytkownikom szybki dostęp, analizę i optymalizację operacji biznesowych w ramach jednej platformy. Zbudowany w wyjątkowej architekturze rozproszonej pamięci Insight (MapAggregate), może wydobywać informacje z systemów źródłowych w czasie zbliżonym do rzeczywistego i wykonywać szybkie obliczenia z nieograniczoną skalowalnością, aby zapewnić użytkownikom najbardziej aktualne i kompletne informacje niezależnie od ilości danych lub liczby użytkowników.

Insight redukuje koszty i złożoność konwencjonalnych rozwiązań Business IntelligenceI, dostarczając jednocześnie zaawansowane funkcje poprawy wydajności operacyjnej i wizualizacji danych. Insight jest kompleksową platformą dla wszystkich potrzeb w obszarze analityki biznesowej.

Bez programowania

Ważną zaletą podejścia Insight jest jego zdolność do wyeliminowania wszelkiego programowania bez jakiejkolwiek straty w warstwie funkcjonalnej. Nie jest wymagany SQL, programowanie czy tworzenie skryptów. Nawet dane statystyczne mogą być dostarczane przez wykorzystanie statystycznych funkcji i modeli R. Dzięki Insight, budowanie i wdrażanie rozwiązań analitycznych jest projektem informatycznym lecz jedynie konfiguracją z wykorzystaniem intuicyjnego interfejsu point-and-click.

Wydajny i spersonalizowany interfejs użytkownika

Insight zapewnia użytkownikom możliwość tworzenia wysoce wydajnych interfejsów zarówno na stacje robocze jak i urządzenia mobilne. Interfejs samoobsługowy pozwala użytkownikom łatwo zmieniać typy wykresów, przełączać się między tabelami i wykresami, sterować danymi za pomocą intuicyjnej funkcjonalności tabeli przestawnej i zagłębiać się szczegóły – wszystko bez konieczności wsparcia specjalistów z IT. Insight umożliwia tworzenie zaawansowanych pulpitów nawigacyjnych w ciągu kilku minut za pomocą opartego na przeglądarce interfejsu typu "przeciągnij i upuść"

Architektura wieloserwerowa

Technologia MapAggregate zaimplementowana w Kofax Insight została zaprojektowana z myślą o szybko rosnących ilościach danych i zapotrzebowaniu na szybką analizę danych poprzez połączenie szybkości przetwarzania ze skalowalnością i elastycznością rozproszonego modelu. MapAggregate pozwala Insightowi na pokonanie ograniczeń, które istnieją w innych rozwiązaniach.

Wykorzystując MapAggregate, organizacje mogą skalować poza limity zasobów pojedynczego serwera poprzez inteligentne wykorzystanie pamięci i CPU dostępnych na dowolnym fizycznym lub wirtualnym serwerze. MapAggregate pozwalaja na wykorzystanie całej dostępnej pamięci do obsługi większych wolumenów danych niezależnie od liczby użytkowników.

Zarządzanie danymi

Insight został zaprojektowany tak, aby spełnić wymagania każdej organizacji IT w zakresie zarządzania danymi, jednocześnie dając użytkownikom końcowym możliwość swobodnego działania. IT może centralnie konfigurować, zarządzać i monitorować zasoby serwerów współdzielonych, jednocześnie pozwalając użytkownikom biznesowym na projektowanie i wdrażanie dashboardów i raportów bez konieczności interwencji IT.

Elastyczność wdrożeń

Insight umożliwia wiele opcji wdrażania. Obejmuje to możliwość wdrażania na Azure, konfigurację pojedynczej wdrożonej instancji Insight, obsługę wielu źródeł danych, takich jak SAP BW, Hadoop (Hive) i MongoDb, wdrażanie pojedynczego lub wielu lokatorów w ramach pojedynczej instalacji Insight, a także różne opcje uwierzytelniania, zapewniając elastyczność użytkownika końcowego, łatwość wdrażania i zarządzania.

Pojedyncza platforma oznacza również znacznie szybsze wdrożenie. Klienci Insight są zwykle gotowi do pracy w ciągu dwóch do czterech tygodni, znacznie szybciej niż w przypadku wielu wdrożeń w obszarze Business Intelligence. Przy tym Insight zapewnia dostęp do dashboardów na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę; dane są dostępne w dowolnym momencie. Platforma może nawet informować użytkowników o sytuacjach, gdy są oni w trybie offline, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication