e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kluczowe wdrożenia
Historie sukcesów

Specjalizujemy się w rozwiązaniach automatyzujących procesy w organizacjach. Dostarczamy naszym klientom wiedzę i zaawansowaną technologię do ciągłej optymalizacji działania całej firmy. Zobacz jak z sukcesami wdrożyliśmy rozwiązania globalnego lidera - firmy Kofax, dzięki którym nasi klienci budują swoją przewagę konkurencyjną.

doświadczenie we wszystkich branżach

Image

Automatyzacja obsługi korespondencji

Wdrożenie rozwiązania do automatycznej klasyfikacji i odczytu treści korespondencji przychodzącej zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Celem projektu było skrócenie czasu od momentu wpływu dokumentu do momentu dostarczenia do właściwej jednostki biznesowej oraz zmniejszenie ilości błędów. Wdrożenie platformy Kofax dzięki automatyzacji rozpoznanie typu dokumentu i odczytu wymaganych indeksów pozwoliło na osiągnięcie założonych celów biznesowych tj. podniesienie jakości procesów wewnętrznych. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules.

Image

Inteligentne rozpoznawanie dokumentów i danych

Zakończyliśmy wdrożenie modułów inetligentnej klasyfikacji i rozpoznania treści dokumentów. Projekt zrealizowany jako element digitalizacji i przetwarzania dokumentów finansowych, mający na celu uprawnienie procesów księgowych i zakupowych. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules.
Image

Obsługa faktur w modelu usługowym [SaaS]

Wdrożenie usługi automatycznego rozpoznania i walidacji faktur zakupowych w modelu SaaS (Software as a Service).  Dodatkowym elementem projektu było wdrożenie elektronicznego obiegu, akceptacji faktur oraz integracja z systemem finanansowo-księgowym banku. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules, Kofax Export Connector.
Image

Automatyzacja procesów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Wdrożenie platformy do automatyzacji procesów biznesowych wykorzystującej zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji wspartych robotyką. Rozwiązanie dostarczone i rozwijane w ramach struktury globalnej klienta w celu standaryzacji i zwiększania efektywności procesów logistycznych we wszystkich oddziałach na świecie. Jesteśmy częścią korporacyjnej inicjatywy wdrażania innowacyjnych narzędzi do wsparcia bieżących operacji. Zastosowane modułu funkcjonalne: Kofax TotalAgility, Kofax RPA.
Image

Robotyzacja procesów biznesowych

Budowa, wdrożenie i utrzymanie robotów wspierających pracę Centrum Usług Wspólnych. Dostarczone rozwiązania automatyzują powtarzalne czynności w kluczowych procesach logistycznych i rozliczeniowych. Zastosowane modułu funkcjonalne: Kofax RPA.

Image

Automatyzacja obsługi faktur we współpracy z SAP

Projekt automatyzacji procesów obsługi dokumentów księgowych grupy kapitałowej zrealiowany w ramach programu Nowe Wdrożenia Korporacyjne. Kluczowym obszarem był rozwój platformy Basware oraz Integracja z modułem finansowo księgowym SAP. Zastosowane moduły funkcjonalne: Basware AP Automation.
Image

Digital Mailroom - digitalizacja korespondencji przychodzącej

Celem projektu było usprawnienie obsługi dokumentów korespondencji przychodzącej, w ilości ponad 1 mln stron rocznie. Wdrożone rozwiązanie umożliwia, digitalizację, automatyczną klasyfikację ponad 20 kluczowych typów dokumentów, rozpoznanie danych i walidację poprawności. Zastosowane algorytmy pozwoliły na osiągnięcie wskaźnika automatyzacji na poziomie 80% - 95% w zależności od jakości oryginałów. Na bazie danych system przypisuje  dokumenty do konkretnego zespołu merytorycznego – co w znaczący sposób przyśpiesza obsługę spraw. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules.

Image

Automatyzacja obsługi faktur

Projekt wdrożenia rozwiązania do automatyzacji obsługi faktur przychodzących. Celem projektu była automatyzacja i skrócenie czasu obsługi procesów rozliczeń z kontahentami i partnerami. W ramach projektu dostarczyliśmy rozwiązania do digitalizacji, automatycznego odczytu danych, walidacji dokumentów i danych oraz automatyzacji procesów księgowych. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transfromation Modules, Basware AP Automation.
Image

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Wdrożenie rozwiązania do automatyzacji obsługi dokumentów finansowych dla Centrum Obsługi Księgowej w zakresie digitalizacji, rozpoznania danych, walidacji i eksportu do systemu klienta. W ramach projektu wdrożyliśmy rozwiązanie do automatyzacji przetwarzania korespondencji przychodzącej w ramach centralnej kancelarii. Rozwiązanie wyposażone w moduł sztucznej inteligencji pozwala na wyodrębnienie ze strumienia korespondencji kluczowych dokumentów z punktu widzenia operacyjnego i skierowanie do obsługi w ramach priorytetowych kolejek procesowych. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules, Kofax TotalAgility.

Image

Nowoczesna obsługa korespondencji

Wdrożenie technologii do klasyfikacji i odczytu treści dla AxaDirect (obecnie Uniqa Polska). Celem projektu było wyeliminowanie dokumentów papierowych z procesu obsługi korespondencji przychodzącej. Wdrożenie platformy Kofax pozwoliło na digitalizację, automatyczne rozpoznanie typu dokumentu, odczyt wymaganych indeksów i  w ramach integracji z systemami klienta skierowanie dokumentu do właściwego procesu biznesowego. Efektem wdrożenia jest znaczna redukcja nakładu pracy przy rejestracji i dystrybucji dokumentów i przyspieszenie procesów biznesowych. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture.

Image

Obsługa faktur w modelu usługowym (SaaS)

Kompleksowa usługa kancelaryjna dla dokumentów finansowych obejmująca skanowanie, autmatyczne rozpoznanie i walidacją danych  w modelu Software as a Service (SaaS). Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules.
Image

Automatyczna obsługa korespodnencji papierowej i elektronicznej

Wdrożenie wielokanałowej obsługi korespondencji przychodzącej dla Skandia (obecnie Vienna Life). W ramach projektu wdrożyliśmy platformę Kofax do automatyzacji przetwarzania dokumentów przychodzących w formie papierowej (poczta tradycyjna i kurierska) jak i elektronicznej (email). Dostarczone rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem elektronicznego obiegu dokumentów w celu uruchamiania procesów biznesowych w czasie rzeczywistym. Zastosowane moduły funkcjonalne: Kofax Capture, Kofax Transformation Modules.

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication