e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Kofax Transformaiton Modules

Najlepsze w swojej klasie narzędzie inteligentnego przetwarzania dokumentów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Automatyczna klasyfikacja dokumentów i zaawansowane algorytmy interpretacji treści pozwalają na kierowanie dokumentów do właściwych procesów biznesowych.

Zrobić więcej używając mniej
Kofax Transformation Modules jest modułem rozszerzającym możliwości oprogramowania Kofax Capture. Usprawnia on przekształcanie dokumentów w elektroniczne zbiory danych, gotowych do obsługi w ramach procesów biznesowych.

Zastępując kosztowne, narażone na błędy ręczne segregowanie dokumentów oraz manualne wprowadzanie danych przez zautomatyzowane kategoryzowanie, segregowanie dokumentów oraz ekstrakcję danych, Kofax Transformation Modules pozwala na:

 • Zwiększenie szybkości przetwarzania —  przetwarzanie dokumentów w zaledwie kilka sekund i auotmatyczne uruchamianie procesów biznesowych 
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych — redukcja do minimum czynności manualnych przy rejestracji i indeksowaniu dokumentów, błędów, oraz manualnego opracowywaniem danych w ramach procesów biznesowych
 • Ułatwienie dostępu do dokumentów i danych — dokumenty w postaci uporządkowanych elektronicznych zbiorów danych, z możliowścią skutecznego wyszukania po wielu parametrach biznesowych  
 • Skrócenie czasu obsługi kluczowych procesów biznesowych - automatyczna klasyfikacja dokumentów i dystrybucja do właściwych kolejek merytorycznych (spraw) w trybie rzeczywistym.

szybsza obsługa klienta
większą dochodowość

Z punktu widzenia zysków biznesowych powyższe oznacza dla organizacji: wysoką jakość danych - mniej błędów, lepszą obsługę klienta - wyższy wskaźnik lojalności, mniejsze koszty jednostkowe -  większą rentowność biznesu.

Kofax Transformation Modules wykorzystuje technologie inteligentnego rozpoznawania dokumentów, które potrafią kategoryzować, segregować i pozyskiwać  dane z dowolnych dokumentów, niezależnie od ich rodzaju, zawartości, formatu czy też postaci.

Dzięki temu to jedno rozwiązanie obsłuży wszystkie typy dokumentów i procesów biznesowych w obrębie całego przedsiębiorstwa.

Image

Kofax Transformation Modules umożliwia

 • Przetwarzanie faktur — przetwarzając faktury od dostawców, rozpoznawane i weryfikowane są następujące informacje: nagłówek oraz pozycje w liniach dokumentu, aby w efekcie znacznie obniżyć koszty ręcznego wprowadzania tych danych i zredukować przestoje związane z obsługą wyjątków.
 • Digitalizacja korespondencji — kategoryzacja całej korespondencji przychodzącej niezależnie od żródła, klasyfikacja i dostarczenie do właściwej jednostki bieznsowej czy pojedynczego odbiorcy — natychmiastowe uruchamianie procesów biznesowych (workflow).
 • Przetwarzanie formularzy — segregacja formularzy różnych rodzajów, ich kolejne wersje, a także pozyskanie z nich treści jako danych cyfrowych: teksty wpisane odręcznie, drukowanymi literami, kody kreskowe, aby w efekcie wyeliminować ręczne wprowadzenie danych.
 • Przetwarzanie zamówień zakupu — z treści zeskanowanych lub dostarczonych elektronicznie zamówień zakupu pozyskanie danych zamówienia i sprawdzenie ich poprawności względem oferty lub umowy, aby w efekcie skrócić cykl zlecenie - zapłata.
 • Skanowanie dokumentów archiwalnych — kategoryzacja dokumentów, pozyskanie danych, w celu umieszczenia w elektronicznym repozytorium z możliowścią wielokryterialnego lub kontekstowego wyszukania
 • Segregowanie/rozpoznawanie dokumentów — dokumenty zgromadzone w dużych paczkach lub teczkach bez kartek-separatorów rozdzielane na osobne kategorie, aby w efekcie obniżyć koszt przygotowywania dokumentów i przeglądania teczek.
 • Przetwarzanie dokumentacji szkodowej — automatyczne pozyskanie danych z treści formularzy ubezpieczeniowych i wszystkich innych dokumentów roszczeń w celu skrócenia czasu obsługi lub całkowietej automatyzacji procesu.
Wydajna technologia - szybki zwrot z inwestycji
Kofax Transformation Modules wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do kategoryzacji, separacji oraz rozpoznawania danych, zapewniając najwyższy współczynnik skuteczności, dokładności i automatyzacji dla wszystkich rodzajów dokumentów. Technologie uczące-się-na-przykładach łatwiej konfigurować i aktualizować niż technologie działające w oparciu o szablony lub reguły klasyfikujące — obniża to koszt eksploatacji systemu i skraca czas zwrotu z inwestycji.

System po przyuczeniu już od pierwszego dnia działania produkcyjnego uzyskuje wysoki poziom automatyzacji i dokładności, zaś uczenie nowych rodzajów dokumentów zachodzi automatycznie i w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania kolejnych partii dokumentów. Technologia ta sprawdza się nawet w przypadku dokumentów typu niestrukturalnego (np. korespondencja) czy skomplikowanych zestawień typu tabelarycznego, jak np. te na fakturach, wyciągach czy sprawozdanich finansowych.

Wysoka jakość danych kluczem do sukcesu
Kofax Transformation Modules oferuje rozbudowane mechanizmy walidacji danych wyjściowych w oparciu o reguły biznesowe. Dzięki nim do dalszych procesów przetwarzania (podprocesów i aplikacji) trafiają poprawne dane, co w efekcie redukuje obsługę błędów, przyspiesza i podnosi jakość procesów biznesowe, co ma pozywywny wpływ na relacje z klientami i dostawcami.

Szybkość i skalowalność
Adaptatywne przetwarzanie współbieżne pozwala wykorzystać najnowsze procesory wielordzeniowe i zmaksymalizować wydajność przetwarzania dokumentów tak, że przetworzenie nawet największych dokumentów będzie zajmowało ledwie kilka sekund, a przetwarzanie dużych wolumenów dokumentów będzie możliwe przy użyciu jednostek sprzętowych małych rozmiarów.

Niezależnie od tego, czy potrzebne jest rozwiązanie dla pojedynczej stacji roboczej obliczone na zautomatyzowanie pojedynczego procesu biznesowego, czy też potrzebna jest wspólna dla całego przedsiębiorstwa infrastruktura do obróbki wszystkich dokumentów, Kofax Transformation Modules zapewnia wydajną i elastyczną pracę.

Praca w środowisku rozproszonym
Kofax Transformation Modules umożliwia użytkownikom dostęp do dokumentów poprzez sieć i obsługę za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie wszystkich dokumentów i wszystkich procesów z dowolnej lokalizacji. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania lokalnie — operator stanowiska zdalnego pracuje w swojej przeglądarce — tak więc alokacja zasobów, utrzymanie sprawności operacyjnej i bieżące zarządzanie staje się łatwe i optymalne kosztowo.  

Obsługa wielu języków
W aplikacjach Kofax Transformation Modules wykorzystano wiodącą w branży technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która potrafi dokładnie rozpoznawać pismo drukowane, pismo ręczne w ponad 140 językach świata, obsługuje m.in. zestawy znaków krajów Dalekiego Wschodu i krajów arabskich. Interfejs użytkownika można zlokalizować, żeby był wyświetlany po: angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, chińsku, japońsku i rosyjsku.

Integracja z oprogramowaniem Kofax Capture
Kofax Transformation Modules integruje się w pełni z Kofax Capture, stanowiącym wiodące rozwiązanie  do zautomatyzowanego przetwarzania dokumentów. Kofax Transformation Modules w pełni obsługuje oferowaną przez Kofax Capture możliwość przetwazrania rozporoszonego, stabilność i wysoką wydajność - cechy szczególne istotne dla rozwiązań do obsługi masowej ilości dokumentów i danych.
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication