banner_products_1

Produkty

Kofax Transformaiton Modules

Oprogramowanie Kofax Transformation Modules – Profesjonalne i najbardziej elastyczne rozwiązanie do automatycznego kategoryzowania, segregowania oraz ekstrakcji dokumentów papierowych i elektronicznych w obrębie całego przedsiębiorstwa. Moduły “Kofax Transformation Modules” automatycznie i dokładnie wydobywają dane z faktur, formularzy, korespondencji czy dokumentów innego rodzaju.

Zrobić więcej używając mniej
“Kofax Transformation Modules” jest kompletem aplikacji rozszerzających możliwości oprogramowania “Kofax Capture”. Usprawniają one przekształcanie dokumentów w elektroniczne zbiory danych, gotowych do przekazania do procesu biznesowego.

Zastępując kosztowne, narażone na błędy ręczne segregowanie dokumentów oraz manualne wprowadzanie danych przez zautomatyzowane kategoryzowanie, segregowanie dokumentów oraz ekstrakcję danych, aplikacje “Kofax Transformation Modules” pozwalają:

  • Zwiększyć szybkość przetwarzania — moc systemów komputerowych, aby uzyskać przetwarzanie dokumentów w zaledwie kilka sekund oraz skrócenie przestojów, a także aby osiągnąć cele wytyczone w obszarze obsługi procesu.
  • Zmniejszyć koszty operacyjne — koszt pracy ręcznej wymaganej do przetworzenia wielkich ilości dokumentów oraz liczbę kosztownych przestojów następczych tj. występujących w dalszych ogniwach procesu.
  • Poprawić wgląd w dokumenty i dane — dokumenty w postaci elektronicznych zbiorów danych, które mogą zostać zaindeksowane, dzięki czemu będzie można je skutecznie przeszukiwać i pozyskać tylko niezbędne informacje.

Z punktu widzenia zysków biznesowych powyższe oznacza dla organizacji: szybszą obsługę klienta, większą dochodowość oraz obniżenie ryzyka wystąpienia niezgodności.

Automatyzowanie procesów bazujących na dokumentach, w obrębie całego przedsiębiorstwa
Aplikacje “Kofax Transformation Modules” wykorzystują technologie inteligentnego rozpoznawania dokumentów, które potrafią kategoryzować, segregować i wydobywać dane z dowolnych dokumentów, niezależnie od ich rodzaju, zawartości czy formatu/postaci. Dzięki temu to jedno rozwiązanie wystarcza do wszystkich typów dokumentów i procesów biznesowych w obrębie całego przedsiębiorstwa.

Aplikacje KTM umożliwiają :

  • Przetwarzanie faktur — przetwarzając faktury od dostawców, rozpoznawane i weryfikowane są informacje jak: nagłówek oraz pozycje w liniach dokumentu, aby w efekcie znacznie obniżyć koszty ręcznego wprowadzania tych danych i zredukować przestoje związane z obsługą wyjątków.
  • Cyfrowa obróbka poczty — kategoryzację całej korespondencji na bieżąco, jaka napływa, ażeby w efekcie trafiła na odpowiednią ścieżkę procedowania (tj. workflow) do właściwych oddziałów czy pojedynczych adresatów, aby tym samym wyeliminować ręczne sortowanie.
  • Przetwarzanie formularzy — segregację formularzy różnych rodzajów, ich kolejne wersje, a także pozyskanie z nich treści jako danych cyfrowych: teksty wpisane odręcznie, drukowanymi literami, kody kreskowe, aby w efekcie wyeliminować ręczne wprowadzenie danych.
  • Przetwarzanie zamówień zakupu — z treści zeskanowanych i przefaksowanych zamówień zakupu pozyskanie danych zamówienia i sprawdzenie ich poprawność względem oferty w bazach danych zawierających katalogi, aby w efekcie skrócić cykl zlecenie-zapłata.
  • Skanowanie archiwizacyjne — kategoryzację dokumentów, pozyskując z nich dane odpowiadające różnorakim polom indeksowym, dzięki czemu trafiają do systemu zarządzania dokumentami jako w pełni wiarogodna reprezentacja dokumentów papierowych i będą łatwo dostępne.
  • Segregowanie/rozpoznawanie dokumentów — dokumenty zgromadzone w dużych paczkach lub teczkach bez kartek-separatorów rozdzielane na osobne kategorie, aby w efekcie obniżyć koszt przygotowywania dokumentów i przeglądania teczek.
  • Przetwarzanie roszczeń natury medycznej — automatycznie pozyskujcie dane z treści formularzy ubezpieczeniowych i wszystkich innych arkuszy roszczeniowych, aby w efekcie zwiększyć szybkość przetwarzania roszczeń i automatycznego orzekania.
Kofax Transformaiton Modules-obrazek

Najwydajniejsza technologia, najszybszy zwrot inwestycji
Aplikacje “Kofax Transformation Modules” działają w oparciu o uczące-się-na-przykładach technologie kategoryzacji, separacji oraz rozpoznawania danych, zapewniające najwyższy współczynnik. dokładności i automatyzacji dla wszystkich rodzajów dokumentów, oferując przy tym również najszybszy zwrot finansowy. Technologie uczące-się-na-przykładach łatwiej konfigurować i aktualizować niż technologie działające w oparciu o szablony lub reguły klasyfikujące — obniża to całkowity koszt posiadania narzędzia i pozwala zautomatyzować wszystkie Państwa procesy bazujące na dokumentach.

Ponadto systemy mogą zostać wstępnie przeszkolone, ażeby już w 1. dniu ich pracy produkcyjnej uzyskać wysoki poziom automatyzacji i dokładności, zaś uczenie się nowych rodzajów dokumentów zachodziło automatycznie i w czasie rzeczywistym podczas przetwarzania wpływających dokumentów. Technologia ta sprawdza się nawet w przypadku dokumentów typu niestrukturalnego (np. korespondencja) czy skomplikowanych zestawień typu tabelarycznego, jak np. te na fakturach.

Wysoka jakość danych motorem każdej działalności
Aplikacje “Kofax Transformation Modules” oferują bardzo rozbudowaną walidację danych wyjściowych w oparciu o reguły biznesowe. Dzięki niej do dalszych ogniw procesu przetwarzania (podprocesów i aplikacji) trafiają poprawne dane, co w efekcie redukuje kosztowne błędy i przestoje w procesie, spowalniające procesy biznesowe organizacji, ujemnie wpływające na relacje z klientami i dostawcami.

Szybkość i skalowalność
Adaptatywne przetwarzanie współbieżne pozwala wykorzystać najnowsze procesory wielordzeniowe i zmaksymalizować wydajność przetwarzania dokumentów tak, że przetworzenie nawet największych dokumentów będzie zajmowało ledwie kilka sekund, a przetwarzanie dużych wolumenów dokumentów będzie możliwe przy użyciu jednostek sprzętowych małych rozmiarów.

Niezależnie od tego, czy potrzebne jest rozwiązanie dla pojedynczej stacji roboczej obliczone na zautomatyzowanie pojedynczego procesu biznesowego, czy też potrzebna jest wspólna dla całego przedsiębiorstwa infrastruktura do obróbki wszystkich dokumentów w nim obecnych, aplikacje “Kofax Transformation Modules” dzięki swej elastyczności sprostają Państwa wymaganiom.

Praca w środowisku rozproszonym
Aplikacje “Kofax Transformation Modules” umożliwiają użytkownikom dostęp do dokumentów poprzez sieć i obsługę za pomocą przeglądarki internetowej, dzięki czemu możliwe jest przetwarzanie wszystkich dokumentów i wszystkich procesów z dowolnej lokalizacji. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania lokalnie — operator stanowiska zdalnego pracuje po prostu w swojej przeglądarce — tak więc koszty rozmieszczenia siły roboczej i podtrzymania jej w stanie operacyjnym są niskie. Oprócz tego rozmieszczenie kadr zachodzi szybko: wystarczy dać pracownikom adres URL, login, i od razu mogą zacząć przetwarzać pierwszą partię dokumentów.

Obsługa wielu języków
W aplikacjach “Kofax Transformation Modules” wykorzystano wiodącą w branży technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która potrafi dokładnie rozpoznawać pismo drukowane, pismo ręczne w ponad 140 językach świata, obsługuje m.in. zestawy znaków krajów Dalekiego Wschodu i krajów arabskich.* Interfejs użytkownika można zlokalizować, żeby był wyświetlany po: angielsku, niemiecku, francusku, hiszpańsku, włosku, chińsku, japońsku i rosyjsku.

Integracja z oprogramowaniem “Kofax Capture”
Aplikacje “Kofax Transformation Modules” integrują się w sposób idealnie spójny z oprogramowaniem “Kofax Capture”, stanowiącym w sektorze rozwiązań dla przedsiębiorczości wiodące rozwiązanie software’owe do zautomatyzowanego przechwytu dokumentów ze źródeł drukowanych i elektronicznych. “Kofax Transformation Modules” w pełni obsługują oferowaną przez “Kofax Capture” możliwość wykonywania przechwytu rozproszonego, wysoką gotowość eksploatacyjną czyli opcje absolutnie niezbędne w każdym rozwiązaniu przechwytującym klasy enterprise.

Informacje o Kofax
Spółka Kofax plc (giełda LSE: KFX) jest wiodącym na rynku dostawcą rozwiązań automatyzujących procesy biznesowe realizowane na bazie dokumentów. Kofax już od ponad 20 lat dostarcza nagradzane rozwiązania, które usprawniają przepływ informacji w całej organizacji poprzez dokładniejsze, szybsze i oszczędniejsze zarządzanie: przechwytem, przekształcaniem oraz wymianą biznesowej informacji krytycznej, czy to powstającej na papierze, znajdującej się na faksach czy to w e-dokumentach różnych formatów.

Rozwiązania te zapewniają szybki zwrot z inwestycji tysiącom klientów z obszaru: usług finansowych, administracji publicznej, outsourcingu procesów biznesowych, opieki zdrowotnej, zaopatrzenia i z innych sektorów rynku.

Kofax dostarcza te rozwiązania poprzez swoją własną organizację przedstawicielstw, a także za pośrednictwem sieci ponad 1000 autoryzowanych partnerów w ponad 60 krajach obu Ameryk, regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Azja) oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Więcej informacji o produkcie na stronie producenta : http://www.kofax.com/forms-processing/

Partnerzy

kofax_partner_gold
basware_2
Interim_LEX_Primary_Logo_Large_CMYK
Klienci
axa_color
zywiec_color
skandia_color
nordwalk_color
O nas
Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, optymalizujemy procesy pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.