e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

InvoiceGo

Gotowe rozwiązanie do pełnej automatyzacji obsługi faktur zakupowych. Dzięki InvoiceGo szybko zyskasz kontrolę nad fakturami zakupowymi. Łatwe w zastosowaniu, szybkie w uruchomieniu, bogate w know-how z najlepszych praktyk rynkowych narzędzie które zapewni szybkie oraz efektywne zarządzanie i kontrolę wydatków

Skanowanie i walidacja – faktury papierowe są na samym początku procesu zamieniane na elektroniczny obraz faktury. Dane z faktur są rozpoznane (OCR). Dalsza część procesu bazuje na danych rozpoznanych z faktury oraz elektronicznym obrazie faktury.

Faktury elektroniczne – faktury otrzymane elektronicznie (email) są rozpoznawane oraz trafiają do tego samego procesu obsługi faktur.

Elektroniczne przekazywanie faktur – wykorzystując zdefiniowane auto-reguły przekazywania faktur, dokumenty dostarczane są elektronicznie do właściwych w organizacji osób odpowiedzialnych za uzgodnienie i opisanie faktury. Reguły przekazywania faktur mogą być zmieniane przez Klienta.
Przegląd i opis faktur – odpowiednie osoby elektronicznie opisują faktury. Aplikacja udostępnia w tym zakresie mechanizmy list wartości i słowników umożliwiających dodatkową kontrolę opisu faktur (np. Listy projektów, zleceń, centów kosztowych).

Zatwierdzenie faktur – prawidłowo opisane faktury są zatwierdzane przez uprawnione osoby. Zatwierdzanie faktury może być kilkupoziomowe, np.: zatwierdzenie do księgowości, zatwierdzenie do płatności.

Archiwum online – klienci posiadają stały dostęp do aplikacji w której w każdej chwili można się odwołać do konkretnej faktury oraz jej historii.

Monitoring – cały proces obsługi faktur jest monitorowany oraz w każdej chwili uprawniony użytkownik może sprawdzić status każdej faktury.

Integracja – faktury które przeszły odpowiednie akceptacje eksportowane są automatycznie do systemu księgowego lub systemu płatności.

InvoiceGo zapewnia:

 • Szybkie wdrożenie dzięki wykorzystaniu naszej gotowej platformy z działającym InvoiceGo (nie tracimy czasu na instalację rozwiązania).
 • Minimalne koszty inwestycyjne. Dzięki wykorzystaniu modelu SaaS (Software as a Service) klient nie ponosi kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji, hardware itp.
 • Elastyczne rozliczenie uzależnione od ilości faktur (płatność per faktura).
 • Skanowanie i rozpoznanie danych z faktury (wyeliminowanie papieru).
 • Elektroniczny obieg faktur z elastycznymi mechanizmami konfiguracji automatycznego obiegu.
 • Obniżenie kosztów i przyspieszenie procesu obsługi faktur.
 • Obniżenie poziomu błędów oraz kosztów związanych z popełnionymi błędami.
 • Pełna kontrola i przejrzystość procesu obsługi faktur (historia przekazywania, opisu i akceptacji faktur).


Główne okno aplikacji podzielone jest na 5 obszarów / sekcji:

 • Pasek akcji (w formie przycisków) możliwych do wykonania w aplikacji w zależności od status dokument
 • Lista dokumentów – lista prezentująca dokumenty w podziale na ich statusy; wybór – wskazanie konkretnego dokumentu na liście powoduje wyświetlenie jego szczegółów w sekcjach opisanych poniżej
 • Nagłówek dokumentu – prezentuje dane podstawowe, historię (protokół), komentarze, załączniki dotyczące konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów
 • Linie – prezentuj linie konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów
 • Podgląd obrazu – prezentuje obraz konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication