banner_products_1

Produkty

InvoiceGo

Gotowe rozwiązanie do pełnej automatyzacji obsługi faktur zakupowych. Dzięki InvoiceGo szybko zyskasz kontrolę nad fakturami zakupowymi. Łatwe w zastosowaniu, szybkie w uruchomieniu, bogate w know-how z najlepszych praktyk rynkowych narzędzie które zapewni szybkie oraz efektywne zarządzanie i kontrolę wydatków

Schemat działania InvoiceGo

InvoiceGo-content
 • Skanowanie i walidacja – faktury papierowe są na samym początku procesu zamieniane na elektroniczny obraz faktury. Dane z faktur są rozpoznane (OCR). Dalsza część procesu bazuje na danych rozpoznanych z faktury oraz elektronicznym obrazie faktury.
 • Faktury elektroniczne – faktury otrzymane elektronicznie (email) są rozpoznawane oraz trafiają do tego samego procesu obsługi faktur.
 • Elektroniczne przekazywanie faktur – wykorzystując zdefiniowane auto-reguły przekazywania faktur, dokumenty dostarczane są elektronicznie do właściwych w organizacji osób odpowiedzialnych za uzgodnienie i opisanie faktury. Reguły przekazywania faktur mogą być zmieniane przez Klienta.
 • Przegląd i opis faktur – odpowiednie osoby elektronicznie opisują faktury. Aplikacja udostępnia w tym zakresie mechanizmy list wartości i słowników umożliwiających dodatkową kontrolę opisu faktur (np. Listy projektów, zleceń, centów kosztowych).
 • Zatwierdzenie faktur – prawidłowo opisane faktury są zatwierdzane przez uprawnione osoby. Zatwierdzanie faktury może być kilkupoziomowe, np.: zatwierdzenie do księgowości, zatwierdzenie do płatności.
 • Archiwum online – klienci posiadają stały dostęp do aplikacji w której w każdej chwili można się odwołać do konkretnej faktury oraz jej historii.
 • Monitoring – cały proces obsługi faktur jest monitorowany oraz w każdej chwili uprawniony użytkownik może sprawdzić status każdej faktury.
 • Integracja – faktury które przeszły odpowiednie akceptacje eksportowane są automatycznie do systemu księgowego lub systemu płatności.

InvoiceGo zapewnia:

 • Szybkie wdrożenie dzięki wykorzystaniu naszej gotowej platformy z działającym InvoiceGo (nie tracimy czasu na instalację rozwiązania).
 • Minimalne koszty inwestycyjne. Dzięki wykorzystaniu modelu SaaS (Software as a Service) klient nie ponosi kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem licencji, hardware itp.
 • Elastyczne rozliczenie uzależnione od ilości faktur (płatność per faktura).
 • Skanowanie i rozpoznanie danych z faktury (wyeliminowanie papieru).
 • Elektroniczny obieg faktur z elastycznymi mechanizmami konfiguracji automatycznego obiegu.
 • Obniżenie kosztów i przyspieszenie procesu obsługi faktur.
 • Obniżenie poziomu błędów oraz kosztów związanych z popełnionymi błędami.
 • Pełna kontrola i przejrzystość procesu obsługi faktur (historia przekazywania, opisu i akceptacji faktur).

Praca z aplikacją InvoiceGo poprzez interfejs WWW

InvoiceGo-content2

Główne okno aplikacji podzielone jest na 5 obszarów / sekcji:

 1. Pasek akcji (w formie przycisków) możliwych do wykonania w aplikacji w zależności od status dokument
 2. Lista dokumentów – lista prezentująca dokumenty w podziale na ich statusy; wybór – wskazanie konkretnego dokumentu na liście powoduje wyświetlenie jego szczegółów w sekcjach opisanych poniżej
 3. Nagłówek dokumentu – prezentuje dane podstawowe, historię (protokół), komentarze, załączniki dotyczące konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów
 4. Linie – prezentuj linie konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów
 5. Podgląd obrazu – prezentuje obraz konkretnego dokumentu wskazanego w Liście Dokumentów

Partnerzy

kofax_partner_gold
basware_2
Interim_LEX_Primary_Logo_Large_CMYK
Klienci
axa_color
zywiec_color
skandia_color
nordwalk_color
O nas
Efematic powstał z doświadczenia osób na co dzień mierzących się z problemami automatyzacji procesów w korporacjach. Bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu, optymalizujemy procesy pozwalając oszczędzić czas i pieniądze.