e-mail: info@efematic.pl, telefon: +48 504 503 305

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych

Anna Kozioł - Zarządzanie Nieruchomościami
Image

Basware Procurment Management

Ścisłe przestrzeganie kanonu najlepszych praktyk w procesie zaopatrzenia
Czołowe firmy i instytucje sektora publicznego od dawna wiedzą, że jedynym sposobem osiągnięcia trwałego sukcesu w zaopatrywaniu danej organizacji jest przestrzeganie uznanych najlepszych praktyk. Zaprojektowany konkretnie z myślą, by pomóc organizacjom we wdrażaniu tego kanonu, Basware” Procurement Solutions” jest najwyższej klasy pakietem rozwiązań softwareowych do obsługi zaopatrzenia. Zawarte w nim narzędzia i funkcje automatyzacyjne pozwalają zaopatrzeniowcom uzyskać lepszą kontrolę nad zgodnością z wartością umów, organizacyjną strukturę zakupów i efektywność w wydatkach.

Oszczędność
poprzez automatyzację

Wielu firmom nie udaje się w pełni wykorzystać dogodnych warunków i cen wynegocjowanych przez pracowników pionu zakupów. W wielu przypadkach wynika to z braku narzędzi pozwalających wesprzeć i wyegzekwować zgodność z umowami.

Basware Procurement Solutions pomaga organizacji w osiągnięciu maksymalnego wykorzystania zawartych umów zakupu. Automatycznie tworzy powiązania dokumentów zakupowych z umowami i oferuje całkowicie automatyczne przetwarzanie faktur.

Basware Procurement Solutions posiada również przydatne narzędzia pozwalające zbadać statystycznie wydajność świadczeń ze strony dostawców przed przystąpieniem do renegocjowania umów z nimi.

Image

Automatyzacja z wyraźną przewagą nad konkurencją

Oprogramowanie Basware Procurement Solutions zawiera funkcje automatyzacyjne, które mogą pomóc Państwu zmaksymalizować wydajność, odciążyć kadry pionu zaopatrzenia i finansów, a także poprawić jakość dokumentów zakupowych. W rezultacie uzyskuje się znaczną oszczędność zasobów, gdyż podwyższona jakość przekłada się na mniejszą potrzebę angażowania się w proces negocjacji z dostawcami. Ponadto oprogramowanie oferuje automatyczne uzgadniania faktur z dokumentami zakupowymi.

Zbiór najlepszych praktyk w automatyzacji zakupów
Basware Purchase Management usprawnia proces zakupów w przedsiębiorstwach przez zaoferowanie opłacalnej metody zintegrowania w organizacji instrumentów kontroli oraz zbioru dobrych praktyk. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikowi kontrolę zapotrzebowań, procesu zatwierdzania i procesu zamawiania, a także przegląd aktualnie uznanych zobowiązań i przyszłych płatności w organizacji.
Wobec w pełni automatycznego dostarczania on-line komunikatów zakupowych oraz katalogów produktów oferowanych przez dostawców Basware Purchase Management zapewnia organizacji korzyści płynące ze redukcji zaangażowania zasobów, poprawy jakości danych oraz pełniejszych, ulepszonych relacji z dostawcami.

Zgodności z polityką zakupową
Basware Purchase Management umożliwia organizacjom łatwe wdrożenie i egzekwowanie kanonu najlepszych praktyk w dziedzinie zakupów. Z chwilą osiągnięcia zgodności z tym kanonem organizacja zacznie odnotowywać zyski wynikłe ze zwiększonej wydajności, skrócenia się cykli zakupowych, a także większych korzyści biznesowych z relacji z dostawcami.
Basware Purchase Management jest optymalnym rozwiązaniem do przetwarzania wydatków w istotnych obszarach MRO (obsługa, utrzymanie i remonty), takich jak: materiały biurowe, marketing, bezpieczeństwo, czy usługi sprzątania.

Automatyczne powiązanie transakcji zakupu z umowami zakupu
Zamawianie produktów i usług przy użyciu Basware Purchase Management jest łatwe – użytkownicy po prostu wybierają z katalogów on-line te rzeczy, których potrzebują bądź też wpisują szczegółową specyfikację używając funkcji zapotrzebowania jednorazowego, i wreszcie podają żądaną przez nich liczbę sztuk. Po tym Basware Purchase Management automatycznie tworzy w systemie powiązanie między tą transakcją zakupową a umową. W ten sposób zagwarantowane jest, że umowy zakupu zostaną wykorzystane.

W Basware Purchase Management łatwo złożyć nawet najbardziej skomplikowane zamówienie. Korzystając z zgłoszenia zapotrzebowania jednorazowego (nie katalogowego), możecie wprowadzić ręcznie szczegółowe dane zamówienia, a całe związane z tym zleceniem księgowanie i wyegzekwowanie warunków umowy pozostawicie do wykonania naszemu oprogramowaniu. Funkcja tworzenia zapotrzebowania jednorazowego okazuje się przydatna zwłaszcza w przypadku produktów lub usług, które trudno jest przedstawić w katalogu on-line, dla przykładu zapotrzebowanie na wydatek kapitałowy, jak np. maszyny ciężkie.

Szybszy proces zakupowy z automatyczną obsługą faktur
Wszystkie autoryzowane zamówienia są dostarczane do dostawców drogą elektroniczną, po tym dostawcy mogą on-line poinformować o przyjęciu zamówień oraz potwierdzić dostępność towaru. Oznacza to, że proces zakupu przebiega szybko i nie ma w nim miejsca na czasochłonną i być może źle wykonaną robotę papierkową. Jak tylko zamówione wyroby lub usługi zostaną odebrane, przesłana faktura zostaje automatycznie uzgodniona z zamówieniem, więc nie ma potrzeby zatwierdzać faktury ręcznie.

Używając Basware Purchase Management, organizacja czerpie korzyści z procesu zakupowego, który jest szybki, łatwy w obsłudze i dokładny. Ponieważ dane finansowe dotyczące zakupu są pozyskiwane w sposób automatyczny, są one też precyzyjne i wiarygodne, w związku z czym firma może uniknąć czasochłonnego i kosztownego poprawiania danych błędnie wpisanych. Tych danych finansowych można użyć do raportów, a ponadto stanowią one niezwykle cenne źródło, gdy przychodzi oceniać na bazie statystycznej efektywność wykonawczą dostawców i renegocjować z nimi umowy.
Image

Usprawnij wymianę i gromadzenie danych
Zwiększ efektywność, zmniejsz chaos

Image
Dane kontaktowe
Adres: Efematic Sp. z o.o.
Budynek Lumen, Złote Tarasy
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
e-mail: info@efematic.pl
telefon: +48 504 503 305
Produkty
Kofax Express
Kofax Capture
Kofax Transformation Modules
Kofax TotalAgility
Kofax RPA
Kofax Insights
Kofax Mobile Capture
Kofax SignDoc
Kofax Communication Manager
Rozwiązania
Digital Mailroom
Paperless & Process Automation
Invoice Automation
Robotic Process Automation
Capture to Process
Multichannel Outbound Communication