Zmiana siedziby Spółki

Informujemy, że z dniem 26 marca 2018 roku zmieniamy siedzibę firmy z dotychczasowej na Warta Tower ul. Chmielna 85/87.